Deltakere rundt bord.  - Foto:Ambassaden
Ambassaden

En skjev kjønnsbalanse i kunsten

25 prosent av verkene utstilt på internasjonale kunstmesser er av kvinnelige kunstnere. 11 prosent av verkene kjøpt inn til kunstmuseer i Danmark over de siste ti årene var av kvinnelige kunstnere. 2 prosent av verkene solgt på det globale auksjonsmarkedet er av kvinner. Hvordan skape oppmerksomhet om denne ubalansen i representasjonen i kunstverdenen på en konstruktiv måte?

Ambassaden samlet i slutten av juni deler av den danske kunstverdenen; blant annet ledere av kunsthaller og gallerier, kunstsamlere og et knippe kvinnelige ambassadører i Danmark til det som ble en meningsfull dialog om kvinners posisjon i kunsten. Dette er per dags dato det største arrangementet ambassaden har holdt siden pandemien blusset opp, med 24 deltakere – og god avstand ved bordene.

Utgangspunktet for lunsjen var den nordiske kunstmessen CHART som i år har bestemt at den kun vil utstille kvinnelige kunstnere. I år er den også desentralisert, med utstillinger på 28 gallerier spredt over de fem nordiske hovedstedene. Den avholdes 28.-30. august. 

Avgjørelsen har skapt stor debatt i Danmark og både CHARTs leder Nanna Hjortenberg, direktør på Kunsthal Charlottenborg (hvor messen tradisjonelt har holdt sted) Michael Thouber og Gitte Johannesen fra SPECTA Gallery holdt innlegg om deres tanker bak avgjørelsen. Få noen innblikk i videoen nederst i artikkelen.

Fra venstre: Nanna Hjortenberg, Michael Thouber og ambassadør Aud Kolberg. 

Ambassadør Aud Kolberg benyttet anledningen til å dele erfaringer fra hennes karriere i utenrikstjenesten, både som ekspedisjonssjef, assisterende utenriksråd og utstasjonert diplomat. Hun mener det er mer hensiktsmessig for virksomheter å sette seg klare målsettinger framfor å diskutere kvoter. Debatten om kvoter har fylt debatten helt siden Charlottenborgs Thouber foreslo kvotering i kunstverdenen i september 2019. Generelt er begrepet kvoter og kjønn et betent tema i Danmark, både i næringslivet og kunstverdenen. Her påpekte Kolberg at diskusjonen om kvoter har en tendens til å overskygge den egentlige debatten om likestilling og kan dermed skade budskapet framfor å bidra til løsninger.

Fra venstre: Østerrikes ambassadør til Danmark Maria Rotheiser-Scotti og Grønlands representasjonssjef i Danmark Lida Skifte Lennert. 

Chart Art Fairs initiativ har skapt oppmerksomhet og en nødvendig diskusjon om den skjeve kjønnsbalansen på museer, gallerier og auksjoner. Charts leder, Nanna Hjortenberg, går så langt at hun betegner det som det største problem på den internasjonale kunstscenen i dag og sier at alle har et ansvar for å skape en mer allsidig kunstscene. Denne oppfordring bringer vi videre!