Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Norsk og dansk pass - Foto:Trygve Skogseth
Trygve Skogseth

Dobbelt statsborgerskap

Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske.

Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

Informasjon om å søke dansk statsborgerskap finner du på Udlændinge- og Integrationsministeriet sine nettsider. 

Det er Utlendingsdirektoratetet (UDI) som skal behandle søknadene om norsk statsborgerskap fra utenlandske statsborgere og tidligere norske borgere. Mer informasjon om regler og søknadsprosedyrer  finnes på Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider.

Vær oppmerksom på at UDI først har nye søknadsskjemaer klar 3. februar. Det er imidlertid ennå ikke mulig å bestille tid for innlevering av søknad til ambassaden. UDI arbeider med en løsning for tidsbestillinger. 

Les mer om dobbelt statsborgerskap på regjeringen.no