Norsk og dansk pass - Foto:Trygve Skogseth
Trygve Skogseth

Dobbelt statsborgerskap

Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske.

Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som skal behandle søknadene om norsk statsborgerskap fra utenlandske statsborgere og tidligere norske borgere. 
Mer informasjon om regler og søknadsprosedyrer  finnes på Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider.

Det er mulig å bestille tid for innlevering av søknad til ambassaden i søknadsportalen. MERK: Hvis det går mer enn ett år før du innleverer dokumenter etter at du har registrert søknaden, vil søknaden bli annulert og gebyret refundert, fratrukket et administrasjonsgebyr. Da må du søke på nytt. Gebyr kan kun refunderes innenfor ett år etter søknadsdato.  

Informasjon om å søke dansk statsborgerskap finner du på Udlændinge- og Integrationsministeriet sine nettsider. 

Les mer om dobbelt statsborgerskap på regjeringen.no