Au pair søker - Foto:Ambassaden
Ambassaden

Au Pair ordningen avvikles

Regjeringen har besluttet å avvikle au pair-ordningen med virkning fra 15. mars 2024. Discontinuation of au pair scheme (English below)

Ambassaden i København har i årenes løp tatt i mot mange søknader om å bli au pair i Norge. De fleste søkere har vært fra Filippinene, og søker ved ambassaden da de er au pairer i Danmark. Etter en høringsrunde ble konklusjonen at ordningen skal avvikles. Dette er i tråd med regjeringens plattform da den tiltrådte i 2021.  
 
Søkere kan bare få første tillatelse som au pair, dersom de senest 15. mars 2024 har registrert søknaden på udi.no og har bestilt time for å levere inn søknaden. Timen skal bestilles før den 15. mars, oppmøtet kan være senere.
Dersom du allerede har tillatelse som au pair, kan du fortsatt søke om fornyet tillatelse for å bytte vertsfamilie. Det kan du gjøre frem til utløpet av toårs-perioden som au pair.
 
The Government has decided to discontinue the au pair scheme with effect from 15 March 2024.
You will only be eligible for an initial au pair permit if, by 15 March 2024 at the latest, you have registered your application via udi.no and booked an appointment date to hand in your application.
If you already have an au pair permit, you may still apply to renew your permit to change host families up until the two-year au pair period has expired.