Trollstigen - Foto:Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter
Trollstigen Visitor Centre er et prisbelønnet prosjekt som forsterker oppevelsen av Trollstigenplatåets beliggenhet og natur. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

Arkitektoniske strategier for utvikling av lokalsamfunn

11. oktober avholdt ambassaden, i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter, et seminar om arkitektoniske strategier for utvikling av lokalsamfunn. Formålet var å samle politikere, arkitekter, byplanleggere, forskere, økonomer og relevante profesjonelle til å diskutere og dele strategier og nye ideer om utviklingen av fremtidens nordiske lokalsamfunn og distrikter.

Storbukt-Honningsvåg-exterior-©Reiulf-Ramstad-Arkitekter.jpgStorbukt Fiskeri og Sjøbad, Honningsvåg. @Reiulf Ramstad Arkitekter.

Det er ikke mangel på eksempler hvor kultur og arkitektur kan bidra til fornyelse av lokalamfunn i samspill med økonomi, infrastruktur, miljø og turisme. «De nasjonale turistveger» i Norge ble fremhevet som et godt eksempel av moderator på seminaret, Boris Brorman Jensen. 

Reiulf Ramstad

Reiulf Ramstad pekte på Kimen kulturhus i Stjørdal som er blitt et veldig populært samlingssted - de har sluttet med alarm på bøkene på biblioteket, det er ingen som stjeler! Han fortalte om firmaets prosjekter og deres grunnfilosofi. Han er varm tilhenger av å regenerere og omgjøre landssteder, ikke bare bygge nytt. 

Det er forskjell på distriktspolitikken og på finansiering av kulturbygg i Norge og i Danmark. I Norge tildeler politikerne midler, mens det i Danmark i høy grad er finansiering fra fond som dermed har stor innflytelse på hva som blir realisert.

Paneldebatt
Lars Autrup fra Akademisk Arkitektforening, Anna Hassel fra Lokale- og Anlægsfonden, Søren Taaning fra Deep Forest Artland, Christine Buhl Andersen fra Ny Carlsbergfondet, Stine Lea Jacobi fra Realdania og Johannes Vestergaard fra Kornets Hus

Paneldebatten handlet blant annet om finansiering og at det gir mye å skape steder nedefra sammen med de lokale, samt at ting tar tid. Det ligger mye potensial i diskusjonene som finner sted på tvers av landegrenser og profesjoner i utforskingen av mulighetene mellom det sentrale og det perifere. Her spiller bruken av arkitektoniske designstrategier en nøkkelrolle i å skape økonomisk fremgang og i å styrke motivasjonen for å bli boende, oppdage og inspirere. Det kom fram at de danske kommunene er veldig interesserte i gode prosjekter som kan fremme dette. Det ble et inspirerende og interessant seminar hvor rammen var ambassadens residens i Hellerup, den flotte funkisvillaen som Stauning fikk i folkegave i 1934.

Foto: «Framtid», en tilbygging til Fram-museet i Oslo som Reiulf Ramstad arbeider på nå.

Kornets Hus
Kornets Hus er et senter for formidling av regionens rike mat- og bondekultur på Jylland. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

Kornets Hus

Reiulf Ramstad Arkitekter er et norsk arkitektfirma med stor kompetanse når det gjelder utvikling av lokalsamfunn. Som en av få norske arkitektkontor har de arbeidet internasjonalt i mange år. Etter en rekke pretisjetunge prosjekter har de utvidet sine kontorer til Danmark og fortsetter nå suksessen i Aarhus og senest i København.

Under seminaret ble det overrakt en pris fra Statens Kunstfond til Kornets Hus i Hjørring og Reiulf Ramstad Arkitekter som har tegnet det. Bygget, som også har funksjon som aktivitetshus, har gjort braksuksess i formidlingen av Nordjyllandsregionen sin rike mat-og jordbrukskultur, også internasjonalt. 

Pris til Kornets Hus
Prisen er en bronseplatte som skal henge i Kornets Hus.

Selve byggets arkitektoniske struktur er basert på regionens rike landskap, folkekultur og landbruksarv. Eksempelvis er byggets offentlige rom sentrert rundt en stor brødovn, mens undervisnings- og utstillingsrom er preget av naturlig belysning og og økt volum av takvinduene. 

Bygget er storslått og det er virkelig verdt å ta turen - både for å se tilbake i tid i regionens historie, men også for å se fremtidens arkitektur.