UD og Innovasjon Norge - Foto:Ambassaden
Eva Vincent fra Utenriksdepartementet og Margit Klingen Daams fra Innovasjon Norge Ambassaden

Arkitekturseminar

Hva kan nordiske arkitekter bringe til torgs i det internasjonale markedet? Dette ble drøftet da ambassaden la hus til et seminar for norske og danske arkitekter 5. februar.

Seminaret  var organisert av det norske eksportprogrammet "Arkitektur ut i verden" - et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og DOGA (Design og Arkitektur Norge).
Programmet skal bidra til sterkere internasjonal konkurransekraft og på sikt øke verdiskapingen i den norske arkitekturbransjen. Bedriftene får kompetanse og kapital i eksportfasen.
Seminaret var ledd i en studietur for deltakerne i programmet. Dagen etter gikk turen videre til besøk hos danske arkitektfirmaer.

Fire av de syv arkitektfirmaene som er med i programmet presentere noen av sine verk, arbeidsmetoder og internasjonale erfaringer.

HelenogHard
Randi Augenstein Foto:Ambassaden

Arkitektur for og med mennesker: Randi Augenstein fra Helen & Hard f ortalte blant annet om deres fokus på det relasjonelle og bruken av tre i by- og boligbygging. De ser dette som en viktig del av den nordiske arven.

Alab
A-lab Foto:Ambassaden

Julie Sjøwall Oftedal fra A-Lab hadde fokus på å skape møteplasser, også uplanlagte. De har deltatt i utformingen av Barcode i Oslo.

Rådgivere og dansk bransjeforening fortalte om innovasjon, det nordiske brand, nordisk bærekrafts-charter innen byggeri, og ikke minst hvordan man i Danmark har arbeidet med internasjonal forretningsutvikling og eksport. Den internasjonale omsetting for medlemmene av Danske Arkitektvirksomheder var i 2016 på 1,1 milliard DKK.

Diskusjon
Diskusjon Foto:Ambassaden

Det var flittige diskusjoner i pausene - her til høyre er det Lars Emil Kragh fra Danske Arkitektvirksomheder som holdt et opplegg om det danske arbeidet med internasjonal forretningsutvikling og eksport.

Biotope
Biotope Foto:Ambassaden

Daglig Leder Tormod Amundsen fra Biotope  - et arkitektfirma i Vardø som har spesialisert seg på fugler og fuglekikkeri, som de eneste i verden. Og høynet turiststrømmen til Varanger.

Ramstad
Ramstad Foto:Ambassaden

Kristin Stokke Ramstad og Jonas Love Norlin fra Reiulf Ramstad Arkitekter  fortalte blant annet om sin litt kringlete, inspirerende og lærerike vei til mange steder i Norge før de ble anerkjent i hovedstaden.

Det danske arkitektfirma 3XN Architects ved norske Audun Opdal la vekt på arbeidsmetode ved utforming av prosjekter; herunder de mange elementer som skal medtas og de ulike kontekster et verk inngår i. De står blant annet for et nytt fiskemarked i Sydney.

Stig P. Christensen fra  SPC advice fortalte om det nordiske bærekraftscharter NordicBuilt , og Kristian Kreiner bidro med tanker omkring hvordan holde det man lover?

Nordic cool
Nordic cool Foto:Ambassaden

Fredrik Preisler, Mensch om prosjektet  På sporet av det nordiske brand. Han understrekte hvor viktig det er å ha fokus på det nordiske når nordiske arkitekter skal presentere seg i utlandet. Vi har mye å by på.

Publikum
Publikum Foto:Ambassaden

Det var god stemning og interesserte deltakere på seminaret. Forrest i bildet er den norske ambassadør Aud Kolberg som ønsket velkommen og fortalte om residensens historie - huset var en folkegave til den danske statsminister Stauning i 1934.