Fellesbilde av konsulene på Grønland - Foto:Konsulforeningen
Fellesbilde fra årets konsulmøte på Grønland. Ytterst til venstre er Eli Strøm, den norske ambassade i Københavns visekonsul. Konsulforeningen

Årets konsulmøte på Grønland

Hvert år samles Norges konsuler for Danmark, Færøyene og Grønland til et møte for å dele erfaringer, konferere med hverandre om utfordrende oppgaver og bli oppdatert om siste nytt fra Norge. I år gikk turen til Grønland – en opplevelse som kunne by på interessant faglig innhold ikledd et usedvanlig vakkert bakteppe.

Det er i dag 14 honorære norske konsulater i Danmark, inkludert Grønland og Færøyene. Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet. Konsulatene ivaretar norske interesser i Danmark, Grønland og Færøyene og skal stimulere til samarbeid mellom Norge og riksfellesskapet. Konsulatene er en viktig del av den norske utenrikstjenesten og bidrar til ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv. 

På konsulforeningens provinstur som foregår annethvert år, gikk turen i år til Grønland. Den grønlandske generalkonsul hadde invitert alle de norske konsulene i Danmark, samt ambassadøren og visekonsul Eli Strøm fra ambassaden. Møtets formål er å orientere konsulene om siste nytt fra Norge, både politisk og med tanke på nåværende og framtidig samarbeid. Møtet er også en arena for erfaringsutveksling, idémyldring og sosialt samvær. Her kan konsulene møtes fysisk for å konferere både seg imellom og med ambassaden om utfordrende saker, drift og håndtering av oppgaver de møter i løpet av året som har gått.

I et møterom på rådhuset
Konsulene treffer Kommunaldirektør Lars Møller Sørensen på møte i rådhuset. Foto:Konsulforeningen

Årets tur kunne by på variert innhold. Ved rådhuset i Nuuk fortalte kommunaldirektør Lars Møller Sørensen om utfordringer man møter når man skal styre en kommune på størrelse med Frankrike. Nuuk anser seg selv som den arktiske hovedstad, og kommunaldirektøren kunne begeistret fortelle om kommunens (kommuneqarfik Sermersooq) langsiktige strategier for å forbedre innbyggernes levevilkår enda mer. Her satses det på økt tiltrekking av arbeidskraft, satsning på høyere utdanning, sentralisering av beredskap og utbygging av boliger og skoler. Kommuneqarfik Sermersooq har mange aktører som ønsker å samarbeide med dem, hvor de som har de aller mest nærliggende interesser med Grønland, slik som Tromsø i Nord-Norge, har fått æren av å inngå avtale om å bli vennskapsby med Nuuk.

Universitetet i Nuuk ønsker også en større satsning på høyere utdanning hos det grønlandske folk. Særlig det faktum at studenter geografisk sett bor svært langt vekk fra sitt hjemsted og at mange grønlendere både blir gift og får barn tidlig skaper utfordringer. Videre under universitetsbesøket kunne en rundvisning hos det anerkjente Naturinstituttet stadfeste det varierte internasjonale samarbeidet og forskningen på særlig naturressurser og klimautfordringer som foregår på Grønland.

Konsulene ble dessuten ønsket velkommen av Grønlandsbanken som kunne orientere dem om hvordan det står til med den grønlandske økonomien, og fikk også senere på dagen mulighet til å treffe representanter fra Landstinget. For å toppe det hele fikk konsulene anledning til å bli med på en seiltur på Innlandsisen, der de fikk prøve fiskelykken i Isfjorden før de fikk smake sin ferske fangst på restaurant Qoqqut.

Båt seiler på isen
Konsulmøtet kunne vise til innholdsrikt program. Her fra utflukt til Isfjorden. Foto:Konsulforeningen

Vertskapet for årets konsulmøte på Grønland var generalkonsul Kristian Lennert og hans kone Ellen Kolby Chemnitz. Ellen er generalsekretær for det grønlandske Landsting Inatsisartut, mens Kristian er direktør for det grønlandske ingeniørsselskapet Inuplan A/S. Lennert har gjort en ekstraordinær innsats som generalkonsul ved å være et fast, sentralt holdepunkt mellom Norge og Grønland. Selv om de konsulære sakene er få, kan de til gjengjeld være ekstra utfordrende på Grønland grunnet den geografiske beliggenheten. Oppgaver i tillegg til det konsulære, inkluderer å tilrettelegge for besøk av ambassaden og ministere, orientere om den grønlandske politiske situasjonen, samt å arrangere diverse kultur- og næringslivsrelaterte arrangementer på Grønland. Generalkonsulen har derfor vært uvurderlig i sin innsats for å ivareta norske interesser. Vi takker for et fantastisk opplegg med innslag av både natur, miljø, politikk og kultur, og ser fram til samling i København neste år!

Ektepar med tradisjonelt grønlandsk antrekk
Årets vertskap var generalkonsul Kristian Lennert, direktør i ingeniørsselskapet Inuplan, og hans kone Ellen Kolby Chemnitz, generalsekretær for det grønlandske Landsting. Her i tradisjonelle grønlandske drakter. Foto:Konsulforeningen