Bilde av Kristine

Møt direktøren for Innovasjon Norge i Danmark

Kristine Kopperud Timberlid kommer fra en stilling som direktør for Innovasjon Norges kontor på Vestlandet og har denne høsten blitt direktør for Innovasjon Norges nyoppstartede kontor i København. Vi har tatt en prat med Kristine for å høre mer om hvordan det har vært å flytte til Danmark og starte opp kontoret i København.

Hvordan har det vært å flytte til Danmark?
Det har gått veldig bra med det praktiske ved å flytte og alt løste seg digitalt. Jeg har flyttet ut tidligere til både Belgia og Frankrike, og der var det mye mer papirarbeid, som nok har blitt bedre med årene. Konklusjonen er nok at Danmark er veldig digitalisert. Og det er veldig mye som er likt, noe som gjør det lett for en nordmann å komme hit. Facebook-gruppen «Nordmenn i København» er en veldig grei gruppe å bruke, der det er en god hjelpementalitet. Det eneste problemet er jo valutaen, som gjør at det er dyrt å bo her og man går ned i kjøpekraft.

Hvor mange var dere på kontoret i Vestlandet?
På kontoret i Vestlandet var vi rundt 35 ansatte. Det er det største kontoret i Innovasjon Norge, med kjempestor aktivitet i mange av de samme bransjene, typisk energi, som også er store her og de vi ser for oss at vi skal jobbe mot.

Hva er Innovasjon Norges satsningsområder i Danmark?
Vi skal jobbe mye med energi. Det er en stor sektor, både i Norge og Danmark, der vi har flinke bedrifter og spennende verdikjeder som kan levere inn på det som Danmark har et behov for. Havvind er selvfølgelig en stor satsning, og energiøyene følger vi nøye med på. Nordsjøen er «hjemmebassenget» til både Norge og Danmark, og det gir både god mening og det er et stort potensial for at vi skal ha mye samkvem der. Vi har en tydelig retning for hva vi skal levere på; karbonfangst og lagring, hydrogen, grønn maritim, og helse og velferdsteknologi.

Bilde av Kristine på kontoret

Er det interesse i Danmark for norske løsninger?
Det er tydelig interesse for norsk teknologiindustri og interesse fra begge sider om samarbeid. Markedssituasjonen på havvind er utfordrende nå, og det er klart at det mye som er usikkert, men at interessen er der er helt sikkert. Her skjer det ting hele tiden. Vi er ganske komplementære, og Norge har mange spennende selskaper som kan være nyttig i dansk sammenheng. De er ofte ikke så store og da er det behov for støtte fra Team Norway. Ellers er min jobb å følge med på hva som skjer i Danmark og se hvor det er behov. For eksempel elbil-infrastruktur har vi fått til i Norge, og det er noe som er interessant på det danske markedet også. Dette er noe vi må vurdere om vi skal jobbe mer med.

Hvordan ser du får deg samarbeidet mellom om IN og ambassaden?
Så langt er det suverent! Generelt er det veldig bra å ha samlokalisering av IN og ambassaden og godt samarbeid med NORWEP som vi har faste møter med. Nå har Team Norway en fullservice-leveranse i Danmark, fordi vi er så tett integrert. Spesielt for meg som kom helt ny, var det også godt å komme til et kollegium med masse aktivitet og «on-going business». Det at det er en ambassadør og en ambassade som setter næring høyt på agendaen, er et eksempel til etterfølgelse.

Hvordan ser du for deg veien videre?
Min filosofi er å alltid gi fra meg en gård i bedre tilstand enn den var når jeg tok den imot. Det skal bygges opp et godt, sterkt og robust Innovasjon Norge-kontor her, godt forankret i Team Norway. Vi må synliggjøre at vi er en stor muskel. Og framtiden tror jeg er veldig nordisk. Det nordiske samarbeidet er viktig, og da er det viktig at vi er tungt tilstede i Norden – og da er jo København helt sentralt.