3 talere  - Foto:Håvard Kroken Holme - Godt samarbeid mellom Universitet i Bergen, Avannaata Kommunia og oss
Håvard Kroken Holme - Godt samarbeid mellom Universitet i Bergen, Avannaata Kommunia og oss

Klima, turisme og energi på dagsorden i Grønland

På Grønland stiger temperaturen fire ganger fortere enn i resten av verden. Samtidig øker turismen til dette store landet som kun har 55.000 innbyggere.

Klimaforskning, bærekraftig turisme og grønn energi var derfor tema på Ilulissat Science Forum 2023, som ambassaden nylig arrangerte sammen med Universitetet i Bergen og Tromsø samt Nordisk ministerråd.

Borgemester Palle Jeremeres i Avannaata kommune (Ilulissat) åpnet konferansen sammen med ambassadør Katja Nordgaard og viserektor på Universitet i Bergen, Gottfried Greve.

Konferansen markerte også åpningen av ILLU Science and Art Hub, en viktig satsing fra Universitetet i Bergen. Illu betyr «hjem», og huset skal legge gunstige rammer for samarbeid og kontakt mellom forskere, kunstnere og befolkningen i Ilulissat. Målet er å øke bevisstheten om klimautfordringene, hvor særlig unge og barn kan involveres og bli undervist, og å sikre at forskning og data i større grad blir i landet og kommer lokalbefolkningen til gode.

Potensiale for utbygging av grønn energi

Ambassaden hadde i samarbeid med Nordisk ministerråd ansvaret for en sesjon om grønn energi hvor særlig infrastruktur, energimiks, politisk rammeverk og kompetanseutvikling ble diskutert. Det er tydelig at potensialet for utbygging av grønn energi i Grønland er stort, men dette krever massive investeringer. Fra Grønlands side ønskes det også mer nordisk samarbeid om disse spørsmålene. Norge har jo bred kompetanse innen grønn energi, som vannkraft og vind, og her kan det være potensiale for tettere samarbeid mellom Norge og Grønland.

Ambassadøren
Foto:Ambassadør Katja Nordgaard åpner Ilulissat Science Forum 2023. Foto: Håvard Kroken Holme.

Det er første gang at Ilulissat Science Forum ble arrangert.  Fra ambassadens side ønsket vi å bidra til at konferansen skulle tjene som katalysator for nettverksbygging, utveksling av kunnskap og konkrete prosjekter til fordel for lokalsamfunnet i Ilulissat og global klimaforskning. Håpet er at konferansen kan bli et årlig event, basert på norsk, grønlandsk og internasjonal interesse.   

Lokale perspektiver på klimaendringene

Innen den offisielle åpningen av konferansen ble det holdt en workshop i Illu-huset, hvor flere lokale fra Ilulissat og omegn deltok og bidro med deres perspektiver på klimaendringene. De fremhevet blant annet i hvor stor grad næringer som hundesledekjøring og fiskeri ble påvirket av klimaendringene og dermed folks inntekt, livsstil og fremtidige muligheter.     

Artikkel om forumet i den lokale grønlandske avisen Sermitsiaq (PDF)

Illu
Foto:ILLU Science and Art Hub i vakre Illulissat. Foto: Håvard Kroken Holme.

Fakta om Grønland

 

  • Grønland er en del av det danske Riksfelleskapet; bestående av Danmark, Grønland og Færøyene.
  • Grønland er verdens største øy og nesten 80% av området er dekket av is.
  • Sel- og hvalfangst, fiskeri og jakt er de primære inntektskildene.
  • Vintertemperaturen kan komme ned på -50 °C og sommertemperaturen er mellom 10-15 °C.
  • Økt skipstrafikk og høyere temperaturer i havet øker risikoen for fremmede arter i det arktiske havmiljøet. Disse artene kan påvirke de følsomme arktiske økosystemene til skade for naturen og det lokale fiskeri.
  • Norge har gjennom lengre tid samarbeidet med Grønland om for eksempel fiskeri, forskning, næringsliv (bl.a. Hurtigruten og gruvedrift).

 

Illu
Foto:ILLU Science and Art Hub i vakre Illulissat. Foto: Håvard Kroken Holme.