Liselotte fra Tænketanken Hav

Skandinavisk samarbeid for bærekraftige hav

19. juni arrangerte vi et ekspertseminar med fokus på bærekraftig havforvaltning i Skagerrak og nordisk samarbeid. Arrangementet samlet 40 deltakere fra Danmark, Sverige og Norge for å utveksle erfaringer og diskutere felles utfordringer og løsninger innen havmiljø og -forvaltning.

| KĂžbenhavn

«Det er vårt felles hav, og dermed har vi et felles ansvar for å forvalte det sammen,» uttalte Silje Nålsund fra Seksjon for hav og næringsutvikling i Utenriksdepartementet. De nordiske landene har her en unik mulighet til å samarbeide tett om bærekraftige løsninger på de felles utfordringer med havmiljøet.

Behov for konkrete tiltak og handling

En av hovedpunktene på programmet var gjennomgangen av tilstanden i havområdene våre. Det er store utfordringer med havmiljøet utenfor den danske kysten. Diskusjonene fokuserte på behovet for en økosystembasert tilnærming til havforvaltning, samt utvikling og implementering av nasjonale havplaner. Utfordringer knyttet til arealplanlegging for nye næringer, som havvind, ble også belyst.

Arbeidsgruppe

Det var bred enighet om at det trengs konkrete tiltak og handlinger for å møte disse utfordringene. De nordiske landene har en unik mulighet til å vise at vi kan samarbeide om konkrete prosjekter, gjerne for å teste ut nye løsninger, og på den måten kan vi være et forbilde for regionalt samarbeide også andre steder i verden.

Seminaret er et samarbeid med Tænketanken Hav, Nordisk Ministerråd og Miljøministeriet i København, med god støtte fra Klima- og miljødepartementet og Seksjon for hav og næringsutvikling. Eksperter fra Havforskningsinstituttet deltok også. Ambassaden og medarrangørene ser frem til å fortsette arbeidet for et bærekraftig Skagerrak.