Melding om norsk statsborgerskap for barn med norsk far født før 2006 (fedremelding)

Du registrerer fedremeldingen i søknadsportalen. Dretter bestiller du time på ambassaden for innlevering av dokumenter. Barn og foreldre skal møte personlig.

Når du har fullført søknaden, vil du mottat en epost fra UDI med en kopi av din søknad inkludert vedlegg. Alle dokumenter/vedlegg skal skrives ut. Siste side av søknaden er en sjekkliste hvor det står hvilken dokumentasjon du skal ha med til ambassaden når du skal innlevere søknaden.  Det er meget viktig at du tar med den nødvendige dokumentasjonen. 

HUSK å medbringe en registerindsigt hvis du er bosatt i Danmark. Registerindsigt skal inneholde statsborgerskap, navn, adresse og botid i Danmark: Logg inn med NemID/MitID på www.borger.dk, søk "registerindsigt" og velg "Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR". Slik registerindsigt kan også bestilles mot gebyr hos Borgerservice. 

Vær oppmerksom på at det skal utfylles et samtykkeskjema for barn.  

Hva skjer etter at du har innlevert søknad om (fedre)melding på ambassaden: 

  • Søknaden sendes elektronisk til UDI for behandling
  • Informasjon om saksbehandlingstid finner du i lenken til høyre
  • Når melding er innvilget av UDI og du er registrert som norsk statsborger, skal du søke om norsk fødselsnummer
  • Når du har fått norsk fødselsnummer, kan du bestille tid til å søke om pass på ambassaden. Husk å medbringe den nødvendige dokumentasjon.