CSR bilde

CSR

Danmark legger stor vekt på næringslivets samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR). Det er utarbeidet bedriftsstandarder knyttet til blant annet menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og korrupsjon.

Danmark har i stor grad lovgivning som ligner på den norske når det gjelder næringslivets samfunnsansvar. Det er derfor ingen særskilte forhold på dette området som norske bedrifter bør være oppmerksomme på ved etablering av virksomhet eller valg av samarbeidspartnere og leverandører.

Danmarks største selskaper er forpliktet til å redegjøre for deres arbeid med samfunnsansvar. For mellomstore og små bedrifter er samfunnsansvar frivillig, men de som avstår fra å jobbe med det, skal redegjøre for hvorfor i tråd med regnskapsprinsippet om «følg-eller-forklar».

Mer informasjon om disse kravene finnes på nettsidene til den danske erhvervsstyrelsen