Flyttebil - Foto:Norden.org
Norden.org

Bekrefte nasjonalitet

Flyttet du fra Norge i perioden 1960-1975? Kontakt ambassaden før du skal søke om pass. Det kan være du er en av dem som må bekrefte ditt norske statsborgerskap på grunn av en teknisk feil i Det sentrale folkeregister.

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Bakgrunnen er at Det sentrale folkeregister (DSF), som ajourføres av Skatteetaten, har behov for å oppdatere informasjonen om statsborgerskap i DSF for enkelte personer som utvandret fra Norge fra 1960 og frem til 1975.

Dersom det viser seg nødvendig å oppdatere personinformasjonen om deg, vil vi be deg om å kontakte Skatteetaten for å rette statsborgerskapet tilbake til norsk. Du skal stå registrert som norsk statsborger før du kan søke om nytt pass.

Du skal  sende et brev og vedlegge følgende:

  • Kopi av passet ditt
  • Bopælsattest med statsborgerskap fra Borgerservice, eller en Registerindsigt (personopplysninger om deg selv inkl. statsborgerskap) som kan hentes ved å logge deg inn med NemId på denne siden: CPR.dk - Registerindsigt

Adresse: 
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO-0134 Oslo
Norge

Vi vil også anbefale at du også vedlegger din dåpsattest/fødselsattest, da fødestedet i disse sakene ofte skal oppdateres. Du bør samtidig gjøre oppmerksom på dette.  

Det er også mulig å kontakte skattekontoret i din aktuelle utflytningskommune for å ordne dette. Kontaktinformasjon til samtlige kontorer finner du her. Eventuelt kan du ringe Skatteetaten på +47 22 07 70 00.