bompenger800x400.jpg

Bompenger og veiavgifter i Norge

Innkreving av bompenger for å finansiere veibygging har lang tradisjon i Norge. Det norske systemet som krever inn bompenger heter AutoPASS.

 

Det er ikke lenger mulig å betale bompenger på servicestasjoner.

Den tidligere betalningsløsningen med forhåndsbetaling med kredittkort er avsluttet. Visitor`s payment per dags dato er betaling via EPC (Euro Parking Collection). 

Under kan du lese mer om bompenger

For deg med norskregistrert bil

For deg med ikke-norskregistrert bil