buss400x800_samueltaipalevisitnorway.jpg

Besøke Norge uten visum

Skal utlendinger ha visum for å reise til Norge?

Dersom en person som ikke er svensk eller EU/EØS-borger vil reise på ferie til Norge, trenger vedkommende ikke visum hvis personen har gyldig pass og svensk oppholdstillatelse. Dette gjelder også for personer som har gyldig oppholdstillatelse i et annet Schengenland, da Norge også deltar i Schengen-samarbeidet.

Det er lov å oppholde seg opp til 90 dager i Norge og resten av Schengen-området innenfor en periode på et halvt år, såfremt oppholdstillatelse og pass er gyldig.

Les også mer på Utlendingsdirektoratets hjemmeside om å reise til Norge uten visum:
Personer som ikke trenger visum for å besøke Norge
Regler for de som ikke trenger visum for å besøke Norge