Norge Sverige: Samarbete efter pandemin

Norge och Sverige är varandras viktigaste handelspartners.

Analysföretaget Oslo Economics har på uppdrag av den norska ambassaden i Stockholm och Innovasjon Norges Sverigekontor undersökt tre sektorer under vintern 2020: Bygg och anlägg, hälsa och life science samt energi.

Alla tre sektorer kännetecknas av ett väl fungerande samarbete och utbyte över gränsen. Har pandemin - och isåfall hur - påverkat samarbetet?

Vilka möjligheter finns? Ladda ned rapporten nedan.