Bosatt på Filippinene

Stemme i utlandet - Valg 2017

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

Folketrygd og pensjon for nordmenn bosatt i utlandet

For oppdatert og riktig informasjon om rettigheter og krav vedrørende medlemskap, trygd og pensjon ved opphold på Filippinene bør NAV Familie-og pensjonsytelser kontaktes.

Legalisering av dokumenter

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Rettshjelp

I visse tilfeller kan man bli innvilget fri rettshjelp etter søknad enten i Norge eller på Filippinene.

Sykdom

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, kan det være behov for hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.

Dødsfall

Ved dødsfall i utlandet vil ambassaden kunne bistå med informasjon til pårørende og ved hjemsendelse av kiste eller urne. Når norske borgere og/eller utlendinger som er bosatt i Norge, dør på Filippinene, er det viktig at ambassaden varsles så fort som mulig.

Nødlidende

Ambassaden anbefaler bruk av Western Union for pengeoverføringer til og fra Filippinene. I ytterste instans kan det søkes om nødlidenhetslån til dekning av hjemreise ved første anledning.

Ekteskap

Førerkort

Norsk førerkort kan benyttes på Filippinene i inntil tre måneder. Dersom man skal være på Filippinene lenger enn tre måneder, kreves det filippinsk førerkort.

Skatt

Egne regler gjelder for nordmenn bosatt i utlandet.

Eksamen

Det er mulig å ta eksamen ved ambassaden i Manila.

Sjømannskirken

Sjømannskirkens ambulerende tjeneste på Filippinene er drevet av sjømannsprest Espen Feilberg Jacobsen og diakonal medarbeider Kjersti Feilberg Jacobsen.

Consular Fees

New prices as of 3 April 2017 (valid until 1 July 2017)

Offentlige bekreftelser - Notarius Publicus

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre.