Bosatt på Filippinene?

Informasjon til deg som bor i, eller oppholder deg lenge i philippinene.

Dødsfall

Ved dødsfall i utlandet vil ambassaden kunne bistå med informasjon til pårørende og ved hjemsendelse av kiste eller urne. Når norske borgere og/eller utlendinger som er bosatt i Norge, dør på Filippinene, er det viktig at ambassaden varsles så fort som mulig.

Eksamen

Det er mulig å ta eksamen ved ambassaden i Manila.

Ekteskap

Folketrygd og pensjon for nordmenn bosatt i utlandet

For oppdatert og riktig informasjon om rettigheter og krav vedrørende medlemskap, trygd og pensjon ved opphold på Filippinene bør NAV Familie-og pensjonsytelser kontaktes.

Førerkort

Norsk førerkort kan benyttes på Filippinene i inntil tre måneder. Dersom man skal være på Filippinene lenger enn tre måneder, kreves det filippinsk førerkort.

Legalisering av dokumenter

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Nødlidende

Ambassaden anbefaler bruk av Western Union for pengeoverføringer til og fra Filippinene. I ytterste instans kan det søkes om nødlidenhetslån til dekning av hjemreise ved første anledning.

Offentlige bekreftelser - Notarius Publicus

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Rettshjelp

I visse tilfeller kan man bli innvilget fri rettshjelp etter søknad enten i Norge eller på Filippinene.

Skatt

Egne regler gjelder for nordmenn bosatt i utlandet.

Sjømannskirken

Sjømannskirkens ambulerende tjeneste på Filippinene er drevet av sjømannsprest Stein Vangen.

Sykdom

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, kan det være behov for hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.

Consular Fees

Rates as of  April 1 2018 (valid until July 2019)