Førerkort

Norsk førerkort kan benyttes på Filippinene i inntil tre måneder. Dersom man skal være på Filippinene lenger enn tre måneder, kreves det filippinsk førerkort.

For å søke om filippinsk førerkort, må man kontakte Land Transportation Office (LTO). Se LTOs hjemmeside for ytterlige informasjon angående dette.

Ambassaden kan utstede et dokument med en oversettelse av det norske førerkortet mot fremvisning av det originale førerkortet. I forkant, send gjerne bilder av hver side av førerkortet til e-postadressen:  manila.consular@mfa.no Man vil da få en bekreftelse på at e-posten inkludert vedlegg er mottatt, og når man kan møte opp ved ambassaden for å hente dokumentet. Gebyret for oversettelse av førerkort kan man finne i prislisten her.

Internasjonalt førerkort: Ambassaden kan ikke utstede internasjonalt førerkort. Dette kan utstedes av Norges Automobilforbund (NAF), Kongelig Norsk Automobilklubb og Motorførernes Avholdsforbund. På deres hjemmesider finner du også ytterlige informasjon om dette.

Tapt førerkort: Ambassaden kan ikke utstede førerkort, verken vanlige eller midlertidige. Dersom du har mistet eller blitt frastjålet ditt norske førerkort i utlandet, må du kontakte Statens vegvesen. Se Statens vegvesens hjemmeside for ytterlige informasjon vedrørende mistet eller frastjålet førerkort.