Apostille erstatter legalisering

Fra og med 14. mai 2019 må alle norske dokumenter som skal ha gyldighet på Filippinene være påført Apostille-stempel (forenklet legalisering).

Dette gjøres av fylkesmannen i Norge:

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/

Ambassaden erfarer at lokale myndigheter på Filippinene ikke er godt nok kjent med overgangen fra legalisering til apostille, og at enkelte nordmenn har opplevd at norske dokumenter med apostille foreløpig ikke alltid anerkjennes.

Det anbefales å henvise lokale myndigheter til Department of Foreign Affairs (DFA), som har myndighet til å påføre Apostille på Filippinene, og i så måte har ansvaret for å formidle denne informasjonen ut til lokale myndigheter i landet.

Mer om dette på DFA sine nettsider:

https://consular.dfa.gov.ph/advisories/220-public-advisory-apostille-convention-on-authentication-of-documents-takes-effect-in-ph-on-14-may-2019

Om lokale myndigheter ønsker en bekreftelse angående dette fra ambassaden kan de kontakte oss pr. telefon 02 317 2700 eller e-post manila.consular@mfa.no