Sykdom

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, kan det være behov for hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.

Før ambassaden kontaktes i slike saker, bør du ha søkt hjelp hos forsikringsselskap eller turoperatør.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Fra 1. juni 2021 må norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, selv søke Helfo om refusjon for helse utgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter. Se mer informasjon her: Refusjon av helseutgifter for frivillige medlemmer i Folketrygden - Norway in the Philippines.

Det finnes et stort utvalg av sykehus og leger i Filippinene. MaxiCare har akkrediterte sykehus over hele Filippinene, et lite utvalg følger:

Manila

St. Luke’s Medical Centre (Global City) / 1604, 32nd St., Taguig Metro Manila / Tel. Nr. (+632) 8789 7700 / e-mail: info.bgc@stluke.com.ph  

St. Luke’s Medical Centre (Quezon City) / 279 E. Rodriguez Sr. Boulevard Quezon City, 1112 Philippines / Tel. Nr. (+632) 8723 0101 / e-mail: info@stluke.com.ph  

Makati Medical Center / No. 2 Amorsolo Street, Legaspi Village, Philippines 1229 / Tel. Nr. (+632) 8888 8999 / e-mail: mmc@makatimed.net.ph

Cebu

Cebu Doctors’ University Hospital / Osmeña Boulevard, Cebu City, Philippines 6000 / Tel. Nr. (+6332) 255 5555 / e-mail: info@cduh.com.ph

Dumaguete

Silliman Medical Centre /  V. Aldecoa Sr. Road, Dumaguete City, Philippines / Tel. Nr. (+6335) 420 2000 / (+6335) 225 0841 / e-mail: sumcfi_99@yahoo.com  

Holy Child Hospital / Bishop Epifanio B. Surban St., 6200 Dumaguete City Philippines / Tel. Nr. (+6335) 421 0991 / (+6335) 225 0510

Baguio

Saint Louis University Hospital of the Sacred Heart / SLU Hospital of the Sacred Heart Assumption Road, Baguio City 2600 /  Tel. Nr. (+6374) 442 5700 to (+6374) 442 5702

Sjømannsleger

Vennligst kontakt ambassaden for en liste over akkrediderte sjømannsleger: manila.consular@mfa.no.

NAV Familie-og pensjonsytelser

For oppdatert og riktig informasjon om rettigheter og krav vedrørende medlemskap, trygd og pensjon ved opphold på Filippinene bør NAV Internasjonalt kontaktes.

Adressen er som følger:

NAV Familie-og pensjonsytelser / Postadresse: NAV Arbeid og ytelser, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo / Telefon: + 47 55 55 33 33 / +47 21 07 37 00blobid1.png / Telefaks: + 47 21 06 91 01 / E-post: nav.arbeid.og.ytelser@nav.no

Adresser og telefonnummer til lokale NAV kontorer og andre enheter i Norge finnes her.