Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Eksamen

Det er mulig å ta eksamen ved ambassaden i Manila.

Ambassaden må  ha skolens skriftlige tillatelse til at eksamen kan finne sted ved ambassaden. Oversendelse av eksamensoppgavet avtales direkte mellom skolen og ambassaden.

På grunn av tidsforskjellen (vi ligger 6 timer foran norsk sommertid og 7 timer foran norsk vintertid) er det vanlig at eksamen ved ambassaden kan starte før eksamen starter i Norge, men at den ikke kan avsluttes før tidligst en time etter eksamensstart i Norge, slik at eksamen faller noenlunde innenfor normal arbeidstid på ambassaden. Det er imidlertid litt forskjell mellom de forskjellige eksamensinstitusjonene på dette punktet. Dette må derfor avtales med skolen.

Vennligst kontakt ambassaden for nærmere informasjon – emb.manila@mfa.no