For norsk næringsliv

Norsk næringsliv viser økt interesse for Filippinene. Et norsk-filippinsk handelskammer ble etablert i 2011 og har nå rundt 50 medlemsbedrifter.

Norsk teknisk- og forvaltningsmessig kompetanse er etterspurt, særlig med hensyn til vannkraft, olje og gass. Offshore- og skipsbygging er også felter med betydelig vekstpotensial. Flere norske bedrifter har outsourcet deler av sine støttefunksjoner til Filippinene. En økende norsk turist-trafikk til Filippinene kompletterer bildet. I april 2016 ble en frihandelsavtale mellom EFTA og Filippinene signert.

Ambassaden kan bistå norske selskaper ved behov for kontakt med nasjonale myndigheter, for eksempel med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den filippinske forvaltningen. I noen tilfeller kan ambassaden også være til stede under møter med filippinske myndigheter.