Rettshjelp

I visse tilfeller kan man bli innvilget fri rettshjelp etter søknad enten i Norge eller på Filippinene.

Før å søke om fri rettshjelp gjennom den filippinske stat må man henvise seg til Public Attorney's Office. Dette kontoret finner man i distriktets City Hall eller Municipality Hall.

Behandling av søknader om fri rettshjelp på Filippinene gjennom den norske stat er etter 1. november 2006 samlet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette gjelder både i sivile saker og i straffesaker.