Skatt

Egne regler gjelder for nordmenn bosatt i utlandet.

Bor du i Filippinene skal alle pensjoner som utbetales fra Norge, beskattes i Norge. Det finnes en egen skatteavtale mellom Norge og Filippinene.

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge:

Generelt om skatteplikten til Norge

Pensjoner som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige. Dette gjelder både for personer som er skattemessig emigrert fra Norge og personer som aldri har bodd i Norge.

Skatten er 15 prosent av brutto pensjon.

Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten:

  • Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med landet der du er bosatt.
  • Du skal ikke betale skatt av private tjenestepensjoner og andre private pensjoner, dersom du ikke har opptjent pensjonspoeng. Levering av selvangivelsen

Opplysninger som Skatteetaten har fått fra NAV og/eller andre som utbetaler pensjon mv. er ført inn i selvangivelsen. Du trenger ikke å levere selvangivelsen dersom opplysningene er korrekte og fullstendige. Det vil da bli utliknet 15 prosent skatt på pensjonen.

Har du mottatt norsk pensjon som er skattepliktig, men som ikke er forhåndsutfylt, må du levere selvangivelsen.Oppgi beløpet i post 5.0 (Tilleggsopplysninger)

Helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt

Krever du helt eller delvis skattefritak etter reglene i skatteavtalen med det landet der du er bosatt, må du endre beløpet og levere selvangivelsen innen fristens utløp.

Du må også sende inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må være i original og ikke eldre enn seks måneder.

Når bare visse typer pensjoner er skattefrie, eller det er andre vilkår for skattefritak, må du sende inn ytterligere dokumentasjon.

Hvis du ikke endrer og leverer selvangivelsen, anses den for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Det vil da bli utliknet 15 prosent skatt.

Skattefritak for private tjenestepensjoner mv. når du ikke har opptjent pensjonspoeng i folketrygden

Har du ikke opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden, er private tjenestepensjoner og andre private pensjoner skattefrie.

Inneholder selvangivelsen pensjon som ikke er skattepliktig, må du endre beløpet og levere selvangivelsen innen fristens utløp. Du må også opplyse om at du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden.

Hvis du ikke endrer og leverer selvangivelsen, vil det bli utliknet 15 prosent skatt.

Ambassaden henviser til skatteetaten utland for detaljert informasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt med skatteetaten utland på telefon eller e-post:

Tlf. fra utlandet: +47 22 07 70 00 Tlf. fra Norge: 800 80 000 E-post: skattnord@skatteetaten.no