Ambassaden er åpen for publikumstjenester etter avtale

Ambassaden er åpen for besøkende med avtale.

Kontakt ambassaden på e-post eller telefon for å gjøre en avtale.

manila.consular@mfa.no eller på telefon: +63 (0) 2 5317 2700.

Alle søknader om besøksvisum eller oppholdstillatelse til Norge fra Filippinene blir behandlet av den norske ambassade i Bangkok, som er et regionalt knutepunkt for denne typen saker for hele Sørøst-Asia. Vi ber deg derfor kontakte den norske ambassaden i Bangkok (e-mail: visa.bangkok@mfa.no), eller VFS Global, https://visa.vfsglobal.com/phl/en/nor, dersom du har spørsmål om visum eller oppholdstillatelse.

The Embassy is open to the public by appointment

The Embassy is open to visitors with a prior appointment. Call or email the Embassy to make an appointment.

manila.consular@mfa.no orby phone +63 (0) 2 5317 2700.

All applications for visitor visas or residence permits to Norway from the Philippines are processed by the Norwegian Embassy in Bangkok, which is a regional hub for the whole Southeast Asia for these types of cases. Please contact the Norwegian Embassy in Bangkok (email: visa.bangkok@mfa.no), or VFS Global, https://visa.vfsglobal.com/phl/en/nor, if you have questions about visas or residence permits.