Konsulært - bistand til nordmenn i Kina

Her finner du informasjon om det konsulære arbeidet og hva ambassaden i Beijing og generalkonsulatet i Shanghai kan bistå med.

Alle konsulære tjenester krever forhåndsavtale per epost. Vennligst kontakt: 
Ambassaden i Beijing: consular.beijing@mfa.no  
GK Shanghai: cg.shanghai@mfa.no 

Avtale/Betaling:
1) Kontakt relevant utenriksstasjon per epost for å gjøre en avtale.
2) Klikk her for oppdaterte gebyrer og betalingsinformasjon.
3) Ankom til avtalt tid med kvittering.

Prisoversikt og betaling for konsulære tjenester

Utenriksstasjonene aksepterer ikke lenger kontant betaling. Betaling må gjøres på forhånd, og kvittering fremvises i forbindelse med avtalen.

Service icon

Søknad om pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. For å søke om et nytt pass i Kina må du kontakte ambassaden i Beijing, nærmeste generalkonsulat eller konsulat på forhånd for å avtale tid om dette.

Tildeling av norsk personnummer

Norske borgere som er født i utlandet må søke om å få tildelt personnummer før det kan søkes om pass.

Nødpass

Dersom man er ute på reise og passet blir stjålet eller tapt under reisen, kan utenriksstasjonene i enkelte tilfeller utstede nødpass.

Ekstrapass

Dersom man i forbindelse med jobb ofte må innlevere passet sitt ved f.eks. søknad om visum, kan man søke om et ekstrapass.

Navneendring

Ekteskap

Ambassaden i Beijing og generalkonsulatet i Shanghai har ikke vigselsrett.

Apostille/Notarius Publicus

Her finner du informasjon om prosedyrer for legalisering og utstedelse av bekreftelser ved ambassaden og generalkonsulatet.

Visumsøknad for barn født i Kina

Ifølge kinesisk lov må spedbarn født i Kina av utenlandske foreldre søke kinesisk visum innen en måned etter fødselen. Dersom dette ikke følges kan man bli bøtelagt.

Informasjon om dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet

Den 1. april 2019 ikraftsettes endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet.

Informasjon fra Skattedirektoratet for personer som utvandret mellom 1960 og 1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.