Navneendring

Navn oppgitt i søknad om pass må være i overensstemmelse med navn som står registrert i norsk folkeregister. Du må selv melde navneendring ved å fylle ut "meldingsskjema for navneendring".

Bekreftet kopi fra ambassaden eller norsk konsulat av relevant dokumentasjon for navneendring må vedlegges skjemaet.

Melding om endring av navn fra utenlandsboende norske borgere sendes til:

Skatt nord Hammerfest
Personregisteret 9613
Hammerfest
Norway  

Du finner mer informasjon om prosedyren for endring av navn på skatteetatens nettsider.