Ekstrapass

Dersom man i forbindelse med jobb ofte må innlevere passet sitt ved f.eks. søknad om visum, kan man søke om et ekstrapass.

Ved søknad om ekstrapass må det medbringes:

  • Signert brev utstedt av arbeidsgiver der behovet for ekstrapass begrunnes (skrevet på organisasjonens brevpapir).

  • Gyldig ordinært pass eller tidligere ekstrapass.

  • NB: Ekstrapass er gyldig i 2 år.

Samme prosedyre for å søke pass gjelder også for ekstra pass (se informasjon om søknad om pass for norske borgere). Ekstrapass koster det samme som ordinært pass, NOK 450/CNY 360.