Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Tildeling av norsk personnummer

Norske borgere som er født i utlandet må søke om å få tildelt personnummer før det kan søkes om pass.