Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Tildeling av norsk personnummer

Norske borgere som er født i utlandet må søke om å få tildelt personnummer før det kan søkes om pass.