Apostille/Notarius Publicus

Her finner du informasjon om prosedyrer for legalisering og utstedelse av bekreftelser ved ambassaden og generalkonsulatet.

Legalisering er bekreftelse av offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument. Legalisering innebærer derimot ingen bekreftelse på at dokumentets innhold er korrekt.

Gjennom Haag-konvensjonen om apostille erstattes legalisering av en forenklet prosedyre hvor dokumentet, eller et vedlegg til dette, påføres et apostille-stempel som inneholder de samme bekreftelser som tidligere kunne kreves ved legalisering.

Både Norge og Kina (fra 07. November 2023) er part i Haag-konvensjonen om apostille.

Les mer om legalisering og finn kontaktinformasjon til UDs legaliseringstjeneste på regjeringens nettsider.

Klikk her for oppdatert gebyroversikt.