Visumsøknad for barn født i Kina

Ifølge kinesisk lov må spedbarn født i Kina av utenlandske foreldre søke kinesisk visum innen en måned etter fødselen. Dersom dette ikke følges kan man bli bøtelagt.

Grunnet søknadstiden (4-6 uker) for tildeling av personnummer, vil norske barn født i Kina normalt ikke rekke å motta sitt nye pass innen en måned. Av den grunn må foreldrene melde seg på det lokale Exit-Entry Administration Bureau og informere om dette innen utgangen av en måned etter fødselen. Foreldres pass og spedbarnets originale fødselssertifikat må medbringes, og barnets lovlige opphold vil da bli forlenget med en måned. Skulle barnet fortsatt ikke ha mottatt et pass i løpet av neste måned, må dette gjentas.