Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Prisoversikt og betaling for konsulære tjenester

Prisoversikt per 1. januar 2020. Utenriksstasjonene aksepterer ikke lenger kontant betaling. Betaling må gjøres på forhånd, og kvittering fremvises i forbindelse med avtalen.

Betalingsinformasjon (PDF-fil): 
Betalingsinformasjon - Ambassaden i Beijing.pdf
Betalingsinformasjon - GK Shanghai.pdf
Betalingsinformasjon - GK Guangzhou.pdf

Norsk   English   NOK CNY
           
Pass   Passport      
For personer over 16   For a person over the age of 16    570 450
For personer under 16   For a person under the age of 16   342 250
           
Notarialforretninger   Notarial matters      
Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter   Issuing a certificate and attesting signatures   385 300
           
Sjøfartssaker   Maritime matters      
Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis   Issue of a provisional certificate of nationality

  565 440
Utstedelse av midlertidig farts- eller sikkerhetssertifikat eller påtegning om forlenget gyldighet for sertifikat   Issue of a provisional trading certificate or safety certificate or an endorsement extending the validity of a certificate

  565 440
Bekreftelse av å ha mottatt komplett søknad om midlertidig tjeneste i sertifikatpliktig stilling (Certificate of Receipt of Application - CRA)   Confirmation that a complete application has been received for temporary service in a position for which a certificate of competency is required (Certificate of Receipt of Application (CRA)

  565 440