Nødpass

Dersom man er ute på reise og passet blir stjålet eller tapt under reisen, kan utenriksstasjonene i enkelte tilfeller utstede nødpass.

Søknadsprosedyre:
- Personlig oppmøte ved utenriksstasjonen
- Utfylt og signert søknadsskjema
- To passfoto
- Tapsmelding fra lokal politimyndighet
- Gyldig legitimasjon (f.eks. gammelt pass eller førerkort)
- Ved søknad for pass for barn (under 18 år) er det nødvendig med samtykke dersom ikke begge foreldrene stiller sammen med barnet. Gyldig legitimasjon for begge foreldre må fremlegges.

NB: Det er ikke mulig å bruke det gamle passet etter at det er meldt tapt. Det er derfor lurt å lete nøye før en velger å søke om nødpass.

For kostnad, se gebyroversikt her. Nødpasset er gyldig kun for én enkelt reise. Nødpass må leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge. I nødpass er opplysningene på personalia siden skrevet for hånd. Passet kan ikke benyttes ved innreise til bl.a. USA. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar norske håndskrevne (ikke biometriske) nødpass.

Kinesiske myndigheter krever at man søker om nytt visum eller utreisevisum ved utstedelse av nødpass, dette tar vanligvis minimum 5 arbeidsdager.