Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Viktig informasjon om norske pass

Dette er viktig informasjon til alle som skal søke om pass ved Norges ambassade i Reykjavik.

Når det gjelder selve produksjonen hjemme i Norge, så har Thales, leverandøren av norske pass, meldt til Politidirektoratet at de en tid framover ikke vil klare å levere pass som forventet til nordmenn og borgere av andre europeiske land. Situasjonen skyldes global råvaremangel, som følge av pandemien og krigen i Europa. Det er varslet at problemet kan vare over sommeren.

Søkere som allerede er i besittelse av et annet lands gyldige pass (doble statsborgere) bes om å vente med å søke om norsk pass til høsten, når situasjonen forhåpentligvis har bedret seg.

Norske utenriksstasjoner vil prioritere disse gruppene:

  1. Norskfødte barn i utlandet som ikke har mulighet til å få annet nasjonalitetspass.
  2. Fastboende nordmenn i utandet som ikke har eller kan få annet nasjonalitetspass.
  3. Søkere som ikke fornye sitt reisedokument anmodes om å vente til høsten. 

Hvis du skal utenlands det neste halvåret og bare har mulighet for å bruke norsk pass, må du sjekke utløpsdato.

Viser det seg å være utgått før neste planlagte utenlandstur, må du søke om time hos ambassaden for å få nytt pass.

Passsøknaden skal skal leveres i god tid før avreise. Ambassaden må finne ledig time, passet skal produseres i Norge og deretter sendes hit til Island.

Vi har ikke fått informasjon om hvor lang ventetid man må beregne og kan ikke garantere at passet kommer tidsnok til reise.

Send oss en e-post og bestill passtime dersom du er i gruppen som har rett på det. E-postadressen finner du nederst her på nettsiden vår.

NB. Nå er det strengere kriterier for å få midlertidig pass (nødpass). Utfordringene med passproduksjon gjelder også produksjonen av midlertidige pass. Med bakgrunn i dette har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt en midlertidig endring i pass- og ID-kortforskriften som gjelder ut 2022. 

Politiet publiserer jevnlig siste nytt om situasjonen på sine nettsider her.