Remember the future
Verk fra norsk utstilling 2023

Remember the Future - norske kunstnere på Island

På lørdag 14. mai åpner kunstnerne Ingrid Larsen, Solveig Ovanger og Inger Blix Kvammen utstillingen "Remember the Future" i Egilsstaðir på Øst-Island.

I krysningen mellom fortid, nåtid og framtid. I møter mellom mennesker, historie og kultur. Med inspirasjon fra formødre, urfolk og naturen som omgir oss. Uttrykt med ulike materialer og teknikker. Det er her vi finner utstillingen Remember The Future.

 

 

Remember the future
Verk fra norsk utstilling 2023

Tre kunstnere fra Nordland, Troms og Finnmark – Norge og Sápmi – har funnet kunstneriske og menneskelige fellesnevnere hos hverandre. De er alle opptatt av tema som liv og overlevelse, hverdagsliv og bærekraft, våre formødres tradisjoner og håndverkspraksis, nomadiske kulturer og tilgjengelige naturressurser. Alle de tre kunstnerne har solid kunnskap med røtter i både norsk og samisk eller kvensk kultur. Samene er urfolket på Nordkalotten, og kvenene er en nasjonal minoritet i Norge.

Kunstnerne henter frem informasjon og erfaring fra fortiden som kan være nyttig og viktig for framtiden.

Utdrag fra Øysteins Volls omtale av utstillingen. Her kan man lese mer.