Stucentpraktikans icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Ambassaden søker praktikant for våren 2024

Vil du være vår neste praktikant? På Island vil du få relevant arbeidserfaring med mulighet for kulturelt påfyll midt i hjertet av Reykjavík.

Praktikantordningen er til for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og det tas sikte på at praktikanten skal få en bred innsikt i ambassadens virksomhet. Norges ambassade i Reykjavik tilbyr én praktikantstilling for vårsemesteret 2024.
Island er en ung nasjon med i underkant av 385 000 innbyggere. Til tross for få innbyggere, har landet svært mye å by på – blant annet naturressurser som fisk og energi, de er på verdenstoppen i likestilling og har et rikt kulturliv. Islands geografiske plassering nord i Atlanterhavet gjør at sikkerhetspolitiske spørsmål stadig får mer oppmerksomhet. Island har tett bilateralt forhold til Norge med mange viktige samarbeidsområder som EØS-avtalen, NATO, Arktisk Råd, Nordisk ministerråd, Nordisk råd og fiskeindustrien.
Island har også fokus på overgangen til det grønne skiftet og har satt seg høye mål om klimanøytralitet. I kombinasjon med interessante politiske og økonomiske spørsmål, gjør dette Island til en spennende og unik nasjon å fordype seg i. I tillegg byr landet på dramatisk natur med geysirer, isbreer, varme kilder og vulkansk aktivitet.
Dersom du interesserer deg for sikkerhetspolitikk, klima – og miljøspørsmål, nordisk- og arktisk samarbeid og/eller spørsmål vedrørende næringsliv og EØS-avtalen, vil et praktikantopphold ved den norske ambassaden i Reykjavik gi deg mulighet til å få innsikt i disse spørsmålene.
På fritiden er det mange muligheter til å ta del i samfunnslivet på Island, da det finnes flere forskjellige organisasjoner og idrettstilbud her. Vulkaner, geysirer og enestående daler er også lett tilgjengelig med en busstur eller leiebil.
Ambassaden er forholdsvis liten og består av syv fast ansatte. Fordelen med dette er at du som studentpraktikant får ta del i alt som skjer, får mye ansvar fra starten av og får mulighet til å vokse under oppholdet. Under veiledning av ambassadens faste ansatte vil praktikanten kunne få ulike arbeidsoppgaver innen hele ambassadens ansvarsområde, som publikumskontakt, informasjons- og kulturarbeid, produsering av nyhetsbrev, næringsfremme, tilrettelegging ved besøk/arrangementer og politiske/økonomiske analyser.

Stipend og praktiske forhold
Praktikantoppholdet har en varighet på 5 måneder fra 9 januar til 2. juni. Praktikantordningen er ikke lønnet, men praktikanter som ikke mottar støtte fra Lånekassen for oppholdet vil motta et stipend på NOK 16.500,- pr mnd. (med forbehold om endringer i dagens satser). Norske studenter kan videre søke om stipend fra programmet Erasmus+ for praksisopphold ved ambassaden på Island.
Praktikanten må selv dekke bo- og reiseutgifter, og står selv ansvarlig for å skaffe bosted. Ambassaden vil være behjelpelig med kontakter så langt vi kan.

Krav til søker
Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets hjemmesider, og aksepterer betingelsene som omtales der.
Det vil i vurderingen av kandidater legges vekt på:
- relevant faglig bakgrunn og interesse for utenrikspolitikk
- personlig initiativ
- analytiske egenskaper
- gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid
- erfaring med sosiale medier og nettpublisering
- svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk
- islandsk språkkunnskap er en fordel


Søknad
Søknad m/CV, referanser og dokumentasjon fra studiested (vitnemål eller bekreftet studieplass) sendes til emb.reykjavik@mfa.no senest 6. november 2023. Spørsmål om stillingen kan rettes til ambassaden v/nestleder Tønnes Svanes, tlf. +354 896 9635 eller praktikant Selma Elise Leinebø Ekre på tlf. +354 649 8588.