Stucentpraktikans icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Praktikantopphold ved ambassaden i Reykjavik

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og det tas sikte på at praktikanten skal få en bred innsikt i ambassadens virksomhet.

Island er en ung nasjon med rett over 360 000 innbyggere. Til tross for få innbyggere, har landet svært mye å by på – blant annet naturressurser som fisk og energi, de er på verdenstoppen i likestilling, har et rikt kulturliv. Islands geografiske plassering nord i Atlanterhavet gjør at sikkerhetspolitiske spørsmål stadig får mer oppmerksomhet. Island har et tett bilateralt forhold til Norge og sammen har landene viktige samarbeid som EØS-avtalen, NATO, Arktisk Råd, Nordisk ministerråd, Nordisk råd og fiskeindustrien. Dette, i kombinasjon med en økonomi som er sårbar for internasjonale svingninger, er Island en spennende og unik nasjon. I tillegg byr landet på dramatisk natur med geysirer, isbreer, varme kilder og vulkansk aktivitet.

Dersom du ønsker å få et innblikk i hva som rører seg på denne vulkanske øyen vil et praktikantopphold i Reykjavik gi deg muligheten til nettopp det. Ambassaden er forholdsvis liten og består av syv faste ansatte. Fordelen med dette er at du som studentpraktikant jobber tett med alle ambassadens ansatte, får ta del i alt som skjer og får mye ansvar fra start av.

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten kunne få ulike arbeidsoppgaver innen hele ambassadens ansvarsområde, som publikumskontakt, informasjons- og kulturarbeid, produsering av nyhetsbrev, næringslivsfremme, tilrettelegging ved besøk/arrangementer og politiske/økonomiske analyser.  

Stipend og praktiske forhold
Praktikantoppholdet har en varighet på 5 måneder fra 17. januar til 10. juni 2022. Praktikantordningen er ikke lønnet, men praktikanter som ikke mottar støtte fra Lånekassen for oppholdet vil motta et stipend på NOK 15.500,- pr mnd. (med forbehold om endringer i dagens satser). Norske studenter kan videre søke om stipend fra programmet Erasmus+ for praksisopphold ved ambassaden på Island.

Praktikanten må selv dekke bo- og reiseutgifter, og står ansvarlig for å skaffe bosted. Ambassaden vil være behjelpelig med kontakter så langt vi kan.

Det tas forbehold om at pandemisituasjonen fortsatt vil kunne påvirke oppgavene. Personer som er fullvaksinert og kan fremvise koronasertifikat er unntatt innreisekarantene ved innreise til Norge (etter gjeldende norske innreisebestemmelser). Les mer om innreise til Norge fra annet EU/EØS-land og koronasertifikat på helsenorge.no. Fullvaksinerte slipper også karantene ved ankomst til Island. Les mer om innreise til Island på covid.is

Krav til søker

Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets hjemmesider, og aksepterer betingelsene som omtales der.

Det vil i vurderingen av kandidater legges vekt på:

  • relevant faglig bakgrunn og interesse for utenrikspolitikk
  • personlig initiativ
  • analytiske egenskaper
  • gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid
  • erfaring med sosiale medier og nettpublisering
  • svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • islandsk språkkunnskap er en fordel

Søknad

Søknad m/CV, referanser og dokumentasjon fra studiested (vitnemål eller bekreftet studieplass) sendes ambassaden (emb.reykjavik@mfa.no) senest  11. oktober 2021. Spørsmål om stillingen kan rettes til ambassaden v/nestleder Tønnes Svanes tlf. +47 23 95 83 00, tonnes.svanes@mfa.no