Icon Tourism - Foto:Innovation Norway
Innovation Norway

Pause i utstedelse av pass

Passmaskinen har sluttet å virke. Ambassaden kan derfor ikke utstede pass før nytt utstyr er på plass. Beklager uleiligheten.