Trraveler drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Nyttig informasjon om reise mellom Norge og Island

Ambassaden får mange spørsmål om reiser til Norge og Island. Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert. Her er en oversikt over tiltak og informative nettsider.

- Kan jeg reise til Norge?

Regjeringen åpnet for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni 2020, men beholdt karantenekrav og innreiserestriksjoner fra regioner med mye smitte, såkalte røde land. Fra 29. januar 2021 ble det besluttet å stenge grensene for utenlandske borgere som ikke er registrert bosatt i Norge.

Fra og med lørdag 26. september ble Island igjen definert som rødt land, noe som innebar at alle som reiste fra Island til Norge måtte i karantene i 10 dager. NB. 8. februar 2021 ble Island definert som gult.

Fra midnatt natt til mandag 9. november, gjelder følgende:
Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-resultat når de kommer til Norge. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt. Se mer på HelseNorge.

Fra og med 21. desember må reisende til Norge levere et reiseregistreringsskjema ved ankomst. Det kan lastes ned her.

Fra og med 29. desember blir karantenetiden redusert til 7 dager hvis man tar to tester. Her er det mer informasjon om reisekarantene i Norge.

Fra og med 2. januar 2021 innføres testplikt for reisende til Norge. Les mer på Regjeringen.no.

Fra og med 18. januar 2021 skjerpes testplikten for reisende og den må tas ved grenseovergang, som lufthavn.

Fra og med 25. januar 2021 kreves det at negativ covid-test som må framvises ved ankomst til Norge ikke skal være eldre enn 24 timer

Fra og med 29. januar 2021 stenges Norge for innreisende som ikke er registrert bosatt i landet. En islending kan altså komme inn i Norge dersom vedkommende er bosatt der, men ikke for å jobbe på et kortere oppdrag eller besøk slekt og venner.

Fra og med mandag 8. februar er Island definert som gult område. Men så lenge det ikke går direktefly, vil karantenereglene ved ankomst gjelde når man mellomlander i et land som er definert som rødt. Andre restriksjoner, som at kun norske statsborgere, samt utenlandske statsborgere som er bostedsregistrert i Norge, får komme inn i landet, må man holde seg oppdatert på - mer her

Karantenebestemmelsene gjelder for øvrig både voksne og barn. Det er foreløpig begrensede muligheter til å være i karantene hjemme hos andre, og det henvises i mange tilfeller til karantenehotell.

Fra og med 20. februar 2021 trer en ny reiseordning for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere i kraft. Les mer her: Ny innreiseordning for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere - regjeringen.no

Fra og med 23. februar 2021 blir det innført enda strengere regler ved ankomst til Norge. Les mer her: Strengere regler ved ankomst til Norge - regjeringen.no

Hvis man ikke finner informasjon på disse sidene kan man ringe Helse Norges informasjonstelefon eller kontakte dem via chat. Se mer informasjon nederst på denne siden.

- Kan jeg reise til Island?

Island åpnet for fritidsreiser fra og med 15. juni. Er man bosatt i Norge kan man altså reise til Island på fritidsreise. Fra og med 19. august må alle som ankommer Island avlegge Covid-test, gå i innreisekarantene i 5 dager og ta en test nummer to. Det gis fritak fra dobbel testing og tilhørende innreisekaratene for personer som fremlegger dokumentasjon på gjennomgått covid-19 sykdom eller et sertifikat på gjennomført vaksinasjon mot covid-19. Fra 19. februar 2021 må ankomne vise til et negativt svar på Covid-test som ikke er eldre enn 72 timer.

Fra 1. april må personer som ankommer Island fra land med et eller flere områder med smitte over 500 per 100 000 innbyggere avtjene karantenen på et myndighetsgodkjent hotell (dette omfatter for tiden Norge). Fra 11. april vil den enkelte bli belastet et gebyr for opphold på karantenehotell.

Mer informasjon om krav til dokumentasjon om gjennomgått covid-19 sykdom og vaksinepass er tilgjengelig her.

 UDs reiseråd om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige forlenges til 15. april 2021.

Man registrerer seg her før man reiser. Islandske helsemyndigheter anbefaler at man laster ned en smittesporingsapp.

På reise til begge land må man selvsagt ta ansvar dersom man merker symptomer. De fleste flyselskaper krever for øvrig at reisende bruker munnbind. Munnbind kreves dessuten i situasjoner i begge land der man ikke klarer å holde påkrevd avstand. Noen flyselskaper tillater ikke håndbagasje. Det anbefales å reise med gyldig pass.

Her er smittevernråd og karanteneregler som gjelder på besøk i Norge. Merk at det er blitt vanskeligere å få unntak for 10 dager i karantene for utenlandske arbeidere som reiser til Norge. Her er det mer informasjon om endringer i unntak fra karanteneplikten for utenlandske arbeidstakere.

Her er smittevernråd og karanteneregler som gjelder på besøk på Island.

Nordmenn på reise oppfordres til å følge med på UDs reiseråd for Island og til å registrere seg på reiseregistrering.no. Husk å avregistrere deg når du kommer hjem igjen.

Man må selv følge med på flyselskapene, ev. rederiene, og sjekke oppdateringer fra disse og sette seg inn i smitteverntiltakene de har innført. Selv om det ligger billetter ute, kan det hende at selve flyavgangen er innstilt, at avgangstider endres og at det innføres mellomlanding i et rødt område. Ta kontakt med flyselskapet eller rederiet dersom man er i tvil.