Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Advarsel fra islandske myndigheter
Advarsel fra islandske myndigheter

Storm i desember

Det ventes svært kraftig uvær på Island 9.-10. desember.

Islandske myndigheter oppfordrer folk til å holde seg innendørs fra kl. 15:00 9. desember. Barn må hentes på skole.

Følg med på Safetravel for informasjon på engelsk.

Ambassaden stenger kl. 13:00 på tirsdag 10. desember.