Ambassaden i Fjólugata - Foto:Ambassaden
Norges ambassade i Reykjavik Ambassaden

Praktikantopphold ved ambassaden i Reykjavik

Er du ute etter en verdifull erfaring og et unikt innblikk i hvordan utenrikstjenesten fungerer? Norges ambassade i Reykjavik tilbyr en praktikantstilling for høstsemesteret 2020. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og det tas sikte på at praktikanten skal få en bred innsikt i ambassadens virksomhet. Søknadsfrist er 9. mars.

Island er en ung nasjon med rett over 360 000 innbyggere. Til tross for få innbyggere, har landet svært mye å by på – blant annet naturressurser som fisk og energi, en ledende posisjon innen likestilling og et rikt kulturliv. Islands geografiske plassering nord i Atlanterhavet gjør at sikkerhetspolitiske spørsmål stadig får mer oppmerksomhet.

Island har et tett bilateralt forhold til Norge og sammen har landene viktige samarbeid som EØS-avtalen, NATO, Arktisk Råd, Nordisk ministerråd, Nordisk råd og fiskeindustrien. Dette, i kombinasjon med interessante politisk og økonomiske spørsmål, gjør Island til en spennende og unik nasjon å fordype seg i. I tillegg byr landet på dramatisk natur med geysirer, isbreer, varme kilder og vulkansk aktivitet.

Dersom du ønsker å lære mer om hva som rører seg på Island, samt det tette norsk-islandske samarbeidet, vil et praktikantopphold i Reykjavik gi deg muligheten til nettopp det. Ambassaden er forholdsvis liten og består av syv faste ansatte. Fordelen med dette er at du som studentpraktikant jobber tett med alle ambassadens ansatte, får ta del i alt som skjer og får mye ansvar fra start av. Samlet gir dette et bredt og nyansert innblikk i utenrikstjenestens virksomhet.


Arbeidsoppgaver
Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten kunne få ulike arbeidsoppgaver innen hele ambassadens ansvarsområde. Dette innebærer skriving av politiske og økonomiske analyser, tilrettelegging ved besøk/arrangementer, informasjons- og kulturarbeid, produsering av nyhetsbrev, næringsfremme og publikumskontakt. Videre er det mulig å tilrettelegge deler av arbeidsoppgavene etter praktikantens studiebakgrunn og interesser slik at oppholdet blir mest mulig kompetansebyggende.


Kvalifikasjoner
Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets hjemmesider, og aksepterer betingelsene som omtales der.
Det vil i vurderingen av kandidater legges vekt på:
- relevant faglig bakgrunn og interesse for utenrikspolitikk
- personlig initiativ og allsidighet
- analytiske egenskaper
- gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid
- erfaring med sosiale medier og nettpublisering
- svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk. Islandsk språkkunnskap er en fordel

Stipend og praktiske forhold
Praktikantoppholdet har en varighet på 4 måneder fra 17. august til 18. desember 2020. Praktikantordningen er ikke lønnet, men praktikanter som ikke mottar støtte fra Lånekassen for oppholdet vil motta et stipend på NOK 15.000,- pr mnd. (med forbehold om endringer i dagens satser). Norske studenter kan videre søke om stipend fra programmet Erasmus+ for praksisopphold ved ambassaden på Island.
Praktikanten må selv dekke bo- og reiseutgifter, og står ansvarlig for å skaffe bosted. Ambassaden vil være behjelpelig med kontakter så langt vi kan.


Søknad
Søknad m/CV, referanser og dokumentasjon fra studiested (vitnemål eller karakterutskrift) sendes ambassaden senest 9. mars 2020. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til ambassaden v/nestleder Annika Evensen tlf. +47 90990698 eller praktikant Kaja Sparre Bakke.