praktikantstilling 2017

Ambassaden i Reykjavik tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2017.

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten kunne få ulike arbeidsoppgaver innen hele ambassadens ansvarsområde, som publikumskontakt, informasjons- og kulturarbeid, næringslivsfremme, tilrettelegging ved besøk/arrangementer og politiske/økonomiske analyser.

Stipend og praktiske forhold: Praktikantoppholdet vil være i perioden primo september til desember/januar 2018 (4-5 måneder). Praktikantordningen er ikke lønnet, men praktikanter som ikke mottar støtte fra Lånekassen for oppholdet vil motta et stipend på NOK 7000,- pr mnd. (med forbehold om endringer i dagens satser). Norske studenter kan videre søke om stipend fra programmet Erasmus+ for praksisopphold ved ambassaden på Island. Praktikanten må selv dekke bo- og reiseutgifter, og står ansvarlig for å skaffe bosted. Ambassaden vil imidlertid kunne være behjelpelig med kontakter og lignende.

Krav til søker: Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets hjemmesider, og aksepterer betingelsene som omtales der.

Det er særlig ønskelig med kunnskaper i islandsk. For øvrig vil ambassaden legge vekt på - personlig initiativ, - analytiske egenskaper, - gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid, - relevant faglig bakgrunn og interesse, - muntlig og skriftlig fremstillingsevne, - erfaring med sosiale medier og nettpublisering.

Søknad Søknad m/CV, referanser og dokumentasjon fra studiested (vitnemål eller bekreftet studieplass) sendes ambassaden (emb.reykjavik@mfa.no) senest 24.3.2017.

Spørsmål kan rettes til ambassaden v/ nestleder Carina Ekornes tlf. +47 23 95 83 00, carina.ekornes@mfa.no