Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Norsk pass
Norsk pass

Passkiosken ligger nede

Passkiosken hos ambassaden ligger nede og skal byttes ut. Derfor må vi stenge for passøknader på ubestemt tid. Beklager ulempen dette måtte medføre.

📌Unntaket er nødpass, det vil vi fremdeles klare å utstede. Vi minner om at det må medbringes to passbilder til nødpass. Les mer her.