Norsk pass
Norsk pass

Passkiosken ligger nede

Passkiosken hos ambassaden ligger nede og skal byttes ut. Derfor må vi stenge for passøknader på ubestemt tid. Beklager ulempen dette måtte medføre.

📌Unntaket er nødpass, det vil vi fremdeles klare å utstede. Vi minner om at det må medbringes to passbilder til nødpass. Les mer her.