Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norsk pass
Norsk pass

Passkiosken ligger nede

Passkiosken hos ambassaden ligger nede og skal byttes ut. Derfor må vi stenge for passøknader på ubestemt tid. Beklager ulempen dette måtte medføre.

📌Unntaket er nødpass, det vil vi fremdeles klare å utstede. Vi minner om at det må medbringes to passbilder til nødpass. Les mer her.