Ønsker du å motta informasjon fra ambassaden?

Kanselliet  - Foto:Ambassaden

Ambassaden har av og til behov for å sende informasjon og invitasjoner til faste arrangementer til norske statsborgere bosatt på Island. Vi oppfordrer alle som ønsker å motta slik informasjon til å registrere sin epostadresse hos ambassaden.

E-postadressen kan sendes til ambassadens sekretær: [email protected] for registrering i ambassadens kontaktliste. E-postadressene vil ikke bli delt med en tredjepart.

Ambassaden minner om at Utenriksdepartementet har et eget registreringssystem for norske statsborgere bosatt i utlandet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post. Gå inn på denne siden for registrering: https://www.reiseregistrering.no/

Vennlig hilsen oss på ambassaden