Kanselliet  - Foto:Ambassaden
Kanselliet på en vakker maidag. Ambassaden

Oppfordring til norske statsborgere bosatt på Island

Ambassaden har av og til behov for å sende informasjon og invitasjoner til faste arrangementer til norske statsborgere bosatt på Island. Vi oppfordrer alle som ønsker å motta slik informasjon til å registrere sin epostadresse hos ambassaden.

E-postadressen kan sendes til ambassadens sekretær: sigrun.gigja.hrafnsdottir@mfa.no for registrering i ambassadens kontaktliste. E-postadressene vil ikke bli delt med en tredjepart.

Ambassaden minner om at Utenriksdepartementet har et eget registreringssystem for norske statsborgere bosatt i utlandet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post. Gå inn på denne siden for registrering: https://www.reiseregistrering.no/

Vennlig hilsen oss på ambassaden