Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Nordisk samarbeid er i vinden som aldri før

Nordiske flagg - Foto:Norden.org

Over 90 prosent av befolkninga i Norden meiner at samarbeidet er viktig eller svært viktig. To av tre meiner at den internasjonale utviklinga talar for eit tettare nordisk samarbeid.

Oppslutninga inspirerer og skjerpar. Les meir i stortingsmeldinga om nordisk samarbeid.