Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Nordiske flagg - Foto:Norden.org
Nordiske flagg og Nordisk ministerråd Norden.org

Nordisk samarbeid

Over 90 prosent av befolkninga i Norden meiner at samarbeidet er viktig eller svært viktig. To av tre meiner at den internasjonale utviklinga talar for eit tettare nordisk samarbeid.

Oppslutninga inspirerer og skjerpar. Les meir i stortingsmeldinga om nordisk samarbeid.