Finnur Ulf Dellsen
Finnur Ulf Dellsén

Nils Klim-prisen

Nils Klim-komitéen har besluttet å anbefale dosent Finnur Dellsén ved Institutt for filosofi, Islands universitet, som årets vinner av Nils Klim-prisen. Finnur Dellsén er en fremragende og original filosof. Til tross for sin unge alder er han i front innenfor sine forskningsfelt, med et imponerende antall publikasjoner i velrennomerte internasjonale tidsskrifter.

Nils Klim-prisen 2019: Komitéens begrunnelse

I 2014 fullførte Finnur Dellsén sin phd-grad ved University of North Carolina-Chapel Hill, med en avhandling med tittelen Epistemology of Science: Acceptance, Explanation, and Realism. Dellsén har i sin forskning primært fokusert på epistemologi og vitenskapsfilosofi.

Han forfølger særlig et knippe spørsmål knyttet til den vitenskapelige realismens epistemiske status: Problemet med å redegjøre for rivaliserende forklaringer i forbindelse med slutninger til beste forklaring; distinksjonen mellom det å akseptere en vitenskapelig teori og det å tro på den; og hvorvidt alle vitenskapelige forklaringer er kausale. Videre viser Dellsén hvordan aksept av en vitenskapelig teori fra et realist-perspektiv er avhengig av sosiale og historiske faktorer, som for eksempel strukturen i vitenskapelige fellesskap, vitenskapelig dogmatisme og den tiden som har gått siden teorien ble akseptert.

I sine senere arbeider forfølger Dellsén spørsmålet om hva som utgjør vitenskapelig fremskritt, og han argumenterer for at fremskritt burde bli forstått som økt vitenskapelig forståelse, i stedet for økt kunnskap. Dellsén hevder på en overbevisende måte at distinksjonen mellom kunnskap og forståelse ligger i det faktum at forståelse, i motsetning til kunnskap, hverken krever tro eller begrunnelse.

Gjennom denne argumentasjonsrekken vil han sannsynligvis flytte epistemologiens primære fokus hen mot betingelsene for forståelse og hva aksept av vitenskapelige forklaringer innebærer.


Finnur Dellsén skriver om svært komplekse filosofiske spørsmål på en klar og presis måte. Han henter ofte eksempler fra dagliglivet for å klargjøre sine argumenter, samtidig som han tar i bruk et teknisk språk og formal logikk til å underbygge dem. Han er grundig både i sin analyse av argumentene og i sin vurdering av alternative forklaringer. Komitéen er imponert over den originale, innsiktsfulle og presise måten Dellsén utfører sitt filosofiske arbeid på.


På vegne av Nils Klim-komitéen,
Tone Sverdrup, komitéleder