Medalje - Foto:Ambassaden
Ambassaden

Medalje

| Residensen, Fjólugata 15

Medaljen for innsats i den norske UNIFIL-styrken i Libanon overrakt til Arnór Sigurjónsson 15. juni 2018. Han er i dag leder/ekspedisjonssjef i Avdelingen for Forsvarssaker i Islands utenriksdepartement.

Overrekelsen skjedde under en liten tilstelning i den norske residensen, hvor også ambassadører fra NATO-land var tilstede, sammen med den islandske utenriksråden, lederen og sentrale personer i Kystvakten og ansatte i avdelingen for Forsvarssaker. 

Ambassadøren fremhevet at Arnór hadde startet sin militære karriere på Befalsskolen i Trondheim i 1976 og gikk  videre i sin utdanning på Forsvarets Høyskole og tjenestegjorde i hæren i Nord-Norge, før han tjenestegjorde i UNIFIL i 1980-81.

Han er et godt eksempel på at ordningen som gjør det mulig for islendinger å ta norsk militær utdanning, har vært vellykket. Her kan man lese mer om denne ordningen.