Kongens hilsen

1. desember kunne Island feire 100-årsjubileet for unionsloven og selvstyre. Det betydde at landet fremdeles var knyttet til Danmark gjennom felles konge, utenrikspolitikk og militærsaker. Full selvstendighet kom i 1944. Hans Majestet Kongen sendte sine gratulasjoner til Islands president som ble overrakt på selve dagen.

Guðni Th. Jóhannesson
President for republikken Island
Bessastadir

 


Deres eksellense,

I anledning 100-årsjubileet sender jeg mine varmeste gratulasjoner på vegne av meg selv og det norske folk.

 

Harald R

Hans Majestet
Hans Majestet Kongen Foto:Jørgen Gomnæs