Stemmeurne - Foto:Valgdirektoratet
Valgdirektoratet

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

I høst er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det er mulig å forhåndsstemme fra ambassaden i Reykjavik fra 1. juli - 30. august.

På valgdagen 9. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.
Du kan forhåndsstemme i Norge og på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater. På Island blir det Norges ambassade på Fjólugata 17, 101 Reykjavík.

Forhåndsstemmegivningen i utlandet til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 foregår fra og med mandag 1. juli til og med fredag 30. august.


For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må din forhåndsstemme komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 10. september kl. 17.00.
Stemmemottaker sørger for at stemmegivningen blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at stemmegivningen kommer frem til riktig kommune innen fristen.


Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme.


Velgere som er folkeregistrert i en kommune eller et fylke som er berørt av kommune- og regionreformene, skal velge representanter til kommunestyret og fylkestinget i de nye kommunene og fylkene. Valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger som trer i kraft 1. januar 2020.


Du kan finne mer informasjon om kommune- og regionreformene på regjeringens nettsider.


Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?
• Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
• Statsborger i et annet nordisk land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
• Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.


For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Her kan man lese mer om det å forhåndsstemme fra utlandet.

Åpningstidene på ambassaden er fra kl. 09:00-16:00 på mandag - fredag.