Signering av intensjonsavtalen - Foto:Ambassaden
De to statssekretærene signerer intensjonsavtalen. Ambassaden

Islandsbesøk og MoU

I dag signerte statssekretær Audun Halvorsen og utenriksråd Sturla Sigurjónsson en intensjonsavtale (MoU) om videreføring av det arktiske forskningssamarbeidet med Island. Intensjonsavtalen ble signert under et arbeidsbesøk i Reykjavik.

Intensjonsavtalen tilrettelegger for at islandske og norske forskere kan søke om støtte til arktiske samarbeidsprosjekter. I tillegg vil ordningen med et Nansen gjesteprofessorat i arktiske studier ved Universitetet i Akureyri videreføres.
 
Forskningssamarbeidet, som har pågått siden 2012, har fostret mange gode resultater. Til nå har det blitt gitt støtte til 75 samarbeidsprosjekter, hovedsakelig innenfor naturvitenskapen med klimaendringer, værforhold og miljø.
 
Universitetet i Akureyri har fått delfinansiert et Nansenprofessorat som i perioden 2012-2018 har vært besatt av fire høytstående forskere og professorer med sterk tilknytning til Norge. Forrige Nansenprofessor var Gunhild Hoogensen Gjørv fra Universitetet i Tromsø. Gjørv er professor ved senter for fredstudier. 
 
Nytt Nansenprofessorat vil lyses ut innen kort tid av Universitetet i Akureyri. Det forventes at forskningsrådet på Island, Rannis, som forvalter ordningen om forskningsstøtte, vil utlyse nye forskningsmidler i løpet av 2019.