Health check drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Ingen krav om leveattester i 2020

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet.

Etter planen skulle leveattestene blitt sendt ut 1. april, men på grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, avlyses kontrollen i 2020.

 

Mer informasjon på NAVs nettsider.